Biogram

(ur. 1952) – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książek „Przygoda drugiej awangardy”(1984), „Mądremu biada?” (1990), „Formy pamięci” (1996), „Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza” (2006), oraz „Echa idylli” (2007).  W latach 1987-2006 współredaktor „Res Publiki” i zastępca redaktora naczelnego „Res Publiki Nowej”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz polskiego oddziału PEN-Clubu. Laureat Nagrody Fundacji  Kościelskich (1990), Nagrody Literackiej Gdynia (2006) i Nagrody im. Kazimierza Wyki (2009).

Wystąpi z referatem „Od grzechu anielstwa do uważności, czyli poezja jako instalowanie się w świecie”

Resume:  Przedmiotem rozważań są reprezentacje poezji  jako medium doświadczenia  rzeczywistości w twórczości poetyckiej  Miłosza − od  lat trzydziestych  po wiersze ostatnie (medium energii tellurycznych, doświadczenia religijnego,  dajmoniona, doświadczenia  historycznego, urządzenie służące „podtrzymaniu” w istnieniu, wehikuł, który ma nas przewieźć do królestwa autentyczności, środek, który uśmierza terror przyrodzonego okrucieństwa rzeczywistości). Miłoszowskie reprezentacje poezji zmieniają się, ale poezja pozostaje nieodmiennie narzędziem konstytuowania się doświadczającej podmiotowości , eo ipso narzędziem instalowania się w rzeczywistości . Poezja i pisanie dostarczają wsparcia fantazmatycznego, dzięki któremu owo doświadczenie znajduje swoją reprezentację (i  zarazem dochodzi do skutku).