Biogram

od urodzenia (1986) mieszka w Sosnowcu, absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, doktorant w zakładzie Poetyki i sztuki interpretacji, pisze pracę doktorską pod kierunkiem prof. Adama Dziadka o znaczeniu refleksji Jeana Baudrillarda dla współczesnego literaturoznawstwa. Interesują go: psychoanaliza, socjologia i dekonstrukcja, w szczególności autorzy z kręgu Tel-Quel i francuskiej szkoły socjologiczno – politycznej. Uwielbia poezję i prozę Czesława Miłosza, o którym pisał pracę magisterską pod kierunkiem prof. Aleksandra Nawareckiego. Jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Teorii Literatury w Zakładzie im. Ireneusza Opackiego, oraz Koła Naukowego Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Drukował w książkach pokonferencyjnych Koła Teorii Literatury, Intymność wyrażona (2) oraz Broniewski, w czasopiśmie naukowym „Świat i Słowo” oraz w studenckim nieperiodyku kulturalnym „re:presja”. W wolnym czasie prowadzi akcje promocyjne Uniwersytetu Śląskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wystąpi z referatem: Miejsca Traumy w „Świecie” Miłosza

Świat. Poema naiwne Czesława Miłosza jest przez interpretatorów odczytywany jako tekst: ironiczny, paradoksalny, zaskakujący poprzez zderzenie jego pozytywnego wydźwięku z zamykającą go datą – kwiecień 1943, wskazującą na sam środek wojennego koszmaru. Tekst Miłosza, wbrew autorowi, domaga się lektury psychoanalitycznej, umożliwiającej oznaczenie miejsc, w których można odczytywać symptomy wypartego doświadczenia wojny. Miejsca traumy to próba lektury Świata na przekór podpowiadanej przez Miłosza ironiczności, to próba ukazania miejsc, w których zapisana zostaje wyparta trauma”.