Biogram

urodziła się w 1936 roku w Moskwie. Rosyjska poetka, dziennikarka, tłumaczka. Uczestniczyła za czasów Związku Radzieckiego w ruchu obrony praw czlowieka. Założyła w 1968 roku niezależny biuletyn informacyjny „Kronika wydarzeń bieżących”, który redagowała do czasu aresztowania po demonstracji przeciwko najazdowi na Czechosłowację.
Była więźniem politycznym (grudzień 1969 – luty 1972); ponad rok spędziła w więzieniach psychiatrycznych. W grudniu 1975 wyemigrowała, mieszka w Paryżu. Redagowała kwartalnik „Kontynent” i tygodnik „Russkaja Mysl”. Od 1999 jest członkiem redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza”.
Autorka ponad dwudziestu tomików poezji. Wydała też tom przekładów poezji polskiej (m.in. znakomite tłumaczenie „Traktatu poetyckiego” Miłosza). Jest laureatką nagród Kultury i Polskiego PEN-Clubu za tłumaczenia oraz laureatką nagrody Jerzego Giedroycia. Od roku 2005 ma obywatelstwo polskie. Doctor honoris causa UMCS w Lublinie. Od początku przewodniczy jury wrocławskiej Nagrody Środkowoeuropejskiej „Angelus”.