Biogram

profesor socjologii w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Wykładała w Boğaziçi University w Stambule; jest regularnie zapraszana jako visiting professor do MIT w Massachusetts i New School w Nowym Jorku.  Obszar jej zainteresowań dotyczy religijnych reguł obyczajowych islamu, sekularyzmu i zróżnicowania współczesności. Bada, w jaki sposób Islam ujawnia się w przestrzeni publicznej w Europie i wywołuje serie debat o różnicach religijnych i kulturalnych. Jej socjologiczne podejście ma na celu nowe odczytanie współczesności z perspektywy nie-zachodniej, co w rezultacie przynosi szerszą krytykę europocentryzmu, jeśli chodzi o definicje sekularnej współczesności.
Jej pionierska praca o współczesnych znaczeniach chust islamskich “The Forbidden Modern, Veiling and Civilization” (University of Michigan Press, Ann Arbor 1996) została opublikowana po turecku, francusku, niemiecku i hiszpańsku.  W ostatnich publikacjach badała z perspektywy komparatystycznej ujawnianie się Islamu w różnych społecznościach  (“Islam in public. Turkey, Iran and Europe” [z Ludwigiem Ammannem], Stambuł, Bilgi University Press, 2006 [pierwsze wydanie w Niemczech 2004]). W “Interpénétrations, L’islam et l’Europe”, (ed. Galaade, Paris, 2005), prof. Nilüfer Göle wykazuje, że w ostatnich dwóch dekadach Islam stał się decydującym elementem konfrontacji w autodefinicji i autoprezentacji Europejczyków. Obecnie kieruje zakrojonym na europejską skalę projektem zatytułowanym “Islam w tworzeniu publicznej przestrzeni Europy”, finansowanym przez European Research Council.  Jej ostatnia praca to “Islam in Europe: The Lure of Fundamentalism and the Allure of Cosmopolitanism”, Marcus Weiner, Princeton 2010.