Biogram

wychowanka Lycée Français de Londres, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (rusycystyka) i londyńskiego (polonistyka). Tłumaczka m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana.
Od  kilkunastu lat wykłada literaturę polską na Uniwersytecie Oksfordzkim i na  Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Zajmuje się literaturą porównawczą. Ma w dorobku paręset prac w języku angielskim, polskim i francuskim rozproszonych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest także tłumaczona na rosyjski i litewski. Pisze przeważnie o literaturze dot. b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, o polskiej literaturze Gułagu, o literaturze emigracyjnej, a także o dramacie romantycznym. Autorka pracy pt. Tradycja krajobrazu Wielkiego Księstwa Litewskiego w powieściach Tadeusza Konwickiego. Wydała antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (2001). Ze spuścizny po Tymonie Terleckim wydała: Emigracja naszego czasu (Wyd. UMCS, 2003); Rosa Bailly Szkicownik kresowy (przekłady) (Przemyśl 2005); Zaproszenie do podróży (Gdańsk, 2006) i Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego ( Warszawa: „Więź”, 2006).