Biogram

urodził się 8 marca 1938 roku w Pawłowskim Posadzie. W roku 1962 ukończył studia na wydziale filologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Moskwie. W różnych okresach pracował w dziale poezji miesięczników „Junost’” i „Nowy Mir”.
Pierwsze wiersze opublikował w roku 1958. Debiutanckiego tomu Zamysł nie dopuszczono do druku w roku 1960. Również następny tom, Imię, nie mógł się ukazać. W roku 1968 po publikacji w miesięczniku „Junost’” wiersza poświęconego księciu Kurbskiemu, oponentowi Iwana Groźnego i historycznemu patronowi oporu wobec despotii w Rosji, utwory oryginalne Czuchoncewa objęto cenzuralnym zapisem, a on sam padł ofiarą nagonki. Publikować mógł tylko liczne i znakomite przekłady klasycznej i współczesnej poezji europejskiej i amerykańskiej, a także poezji narodów ZSRR.
Pierwszy tom wierszy pod symptomatycznym tytułem Z trzech zeszytów cenzura przepuściła w okaleczonej wersji w 1976 roku. Następny, Słuchowoje okno (w sensie architektonicznym: świetlik) – w siedem lat później. Wolny od ingerencji cenzuralnych był dopiero tom trzeci – Wiatrem i popiołem (1989). Kolejno ukazały się: Biegnący pejzaż (1997) Fifia (2003) tom wierszy wybranych Z tego świata (2005), Imiennik (2008).
„Może największą zasługą Czuchoncewa w poezji rosyjskiej jest wprowadzenie całkowicie prywatnego człowieka epoki sowieckiej we wzniosły świat filozoficznych pasji” – pisze o nim Bachyt Kienżejew. „Najlepsze wiersze Czuchoncewa to jak gdyby wizerunki codzienności (innymi słowy – życia) w swego rodzaju podczerwieni, której promienie ujawniają w dobrze znanym obrazie fragmenty zimne, ciepłe, gorące. (…) Dlatego być może pod względem liczby wykrzykników w wierszach Czuchoncew mimo melancholijnego temperamentu ustępuje chyba tylko Cwietajewej, zajadłemu cholerykowi”.
Czuchoncew jest laureatem wielu nagród literackich, m. in. Nagrody Państwowej Federacji Rosyjskiej (1993), niemieckiej Nagrody Puszkina fundacji Alfreda Töpfera (1999), rosyjskiej Państwowej Nagrody Puszkina (2003), nagrody poetyckiej „Anthologia” miesięcznika „Nowyj Mir” (2003–2004), pierwszej we współczesnej Rosji niepaństwowej nagrody za osiągnięcia literackie i artystyczne „Triumf” (2005), Nagrody Literackiej im. Borisa Pasternaka (2005), Rosyjskiej Narodowej Nagrody „Poeta” (2007).

Mieszka w Moskwie.