Biogram

urodził się w roku 1949 w Tyśmienicy (Тисмениця – ukr.) niedaleko Stanisławowa. Jest żywą legendą poezji ukraińskiej. Studiował języki obce na Uniwersytecie Lwowskim, z którego został wydalony za przynależność do niezależnej Lwowskiej Bohemy. Karnie wcielony do wojska, w czasach Związku Radzieckiego był objęty zakazem druku jako dysydent. Po wojsku powrócił w swoje rodzinne strony. Żyje zgodnie z rytmem przyrody, chodzi boso i kąpie się w przeręblach, nie korzysta z komunikacji komunalnej i wytwarza papier domowymi metodami. Jego wielbiciele nazywają go ukraińskim Thoreau. Obecnie mieszka na zmianę w rodzinnym domu w Tyśmienicy i w Kijowie.
Opublikował dwa tomy poezji i dramat. Na jego oryginalną twórczość oddziaływali chińscy poeci oraz T.S. Eliot i Ezra Pound, których tłumaczył na ukraiński. Jego wiersze mają niewiele wspólnego z ukraińską tradycją poetycką, odwołując się do szamanizmu, naturalizmu i eskapizmu, odrzucając całkowicie zdobycze nowoczesności. Cieszą się powodzeniem w angielskich przekładach Jamesa Brasfielda, przynoszących autorowi liczne nagrody i wyróżnienia.