ur. 1962; historyk literatury XX i XXI wieku, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Współtwórca i pracownik powstałego w 2006 roku Zakładu Antropologii Literatury (UAM w Poznaniu). Autor ponad dziesięciu książek m.in. Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 (1997), Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002); ostatnio opublikował: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009). Laureat wielu nagród w tym Nagrody Kościelskich i  Nagrody im. Kazimierza Wyki.