jest znanym filozofem irańsko-kanadyjskim. Ukończył studia filozoficzne, historyczne i nauki polityczne, a następnie  zrobił doktorat na Sorbonie. W 1993 r. wykładał  filozofię w Teheranie. Był pracownikiem naukowym francuskiego instytutu iranistycznego i centrum studiów środkowowschodnich na Harwardzie. Wykładał na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu w Toronto w latach 1997-2001. Następnie kierował wydziałem badań nad współczesnością (Contemporary Studies) Cultural Research Centre w Tehranie i, w latach 2006-07, był Rajni Kothari Professor of Democracy w Centre for the Study of Developing Societies w New Delhi. Końcem kwietnia 2006 r., przed wylotem na międzynarodową konferencję w Brukseli, został aresztowany na lotnisku w Teheranie przez władze irańskie. 3 maja władze sądownicze potwierdziły, że został aresztowany i osadzony w Evin Prison. Human Rights Watch wyraziła zaniepokojenie z powodu tego zatrzymania bez postawienia zarzutów i wezwała do jego natychmiastowego uwolnienia. 13 Maja the Defenders of Human Rights Center (DHRC), irańska grupa obrońców praw człowieka, której przewodniczy irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Shirin Ebadi, również wyraziła zaniepokojenie aresztowaniem i uwięzieniem wybitnego intelektualisty. 15 maja, po posiedzeniu w Brukseli, Rada Unii Europejskiej wydała komunikat , wyrażający obawy wywołane uwięzieniem Jahanbegloo  i płynącym z tego aresztowania przekazem, że Irańczycy nie powinni kontaktować się z Europejczykami. 19 maja ponad czterysta wybitnych międzynarodowych osobistości – laureatów Nagrody Nobla, uczonych i obrońców praw człowieka – wystosowało list otwarty domagając się natychmiastowego uwolnienia Jahanbegloo. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Noam Chomsky, J.M. Coetzee, Shirin Ebadi, Umberto Eco, Jürgen Habermas, Timothy Garton Ash, Leszek Kołakowski, Antonio Negri, Richard Rorty, Krzysztof Zanussi i Howard Zinn. Ostatecznie został zwolniony za kaucją. Obecnie jest Profesorem nauk politycznych i wykładowcą the Centre for Ethics na Uniwersytecie w Toronto oraz członkiem zarządu PEN Canada. Wśród jego dwudziestu książek napisanych po persku, francusku i angielsku wymienić trzeba: Conversations with Isaiah Berlin (1992), Gandhi: Aux Sources de la Nonviolence (1999), Penser la Nonviolence (2000), Iran: Between Tradition and Modernity (2004) India Revisited: Conversations on Contemporary India (2007), The Clash of Intolerances (2007), ostatnio: The Spirit of India (2008), Beyond Violence (2008).