Biogram

ur. 1943 r. w Sankt Valentin (Lager Windberg) w Austrii. Poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę Nową Falą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych związany był z ruchem opozycji demokratycznej w Polsce; 1976-1980 objęty zakazem druku. Brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego niezależnego kwartalnika literackiego „Zapis” (1978-1981), w latach 1982-1988 współredagował w Poznaniu podziemne pismo członków i sympatyków Solidarności „Obserwator Wielkopolski”. Jego debiut poetycki ukazał się w 1968 r., ostatnio opublikował tom Kamień i szron (2004). Wybory jego wierszy ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwecji, Bułgarii, Słowacji i w Czechach. Przekładał m.in. Gottfrieda Benna, Bertolta Brechta, Paula Celana, Reinera Kunze’a, Nelly Sachs oraz Georg’a Trakla i H. M. Enzensbergera. Jest laureatem niezależnej Nagrody Poetów (1975), Fundacji im. Kościelskich (1976), Fundacji im. Jurzykowskiego (1989) oraz Ministra Kultury (2006). W 2000 r. odznaczony został Niemiecką Nagrodą Gundolfa za „Rozpowszechnianie niemieckiej kultury za granicą”. Członek-korespondent Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Wydawnictwa a5.