Biogram

urodzony w Wielkiej Brytanii, wychował się w Australii. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts na University of Western Australia, przez kilka lat nauczał w Polsce języka angielskiego, uzyskując magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, był stypendystą paryskiej École normale supérieure. Obecnie pisze pracę doktorską zatytułowaną: „Spotkania w zrujnowanej bibliotece: Czesław Miłosz czyta Williama Blake’a i Fiodora Dostojewskiego.”

Wystąpi z referatem „Jakby w zwierciadle, niejasno: Miłosz i lustro”

„Jednym z najczęściej powtarzających się obrazów w dziele Czesława Miłosza, zwłaszcza w drugiej połowie jego życia, jest obraz samotnej ludzkiej postaci przed lustrem. Niekiedy postacią jest sam Miłosz, dumający nad własną śmiertelnością i marnością ciała, ale często poeta przenosi siebie, w wyobraźni, w spojrzenie młodej kobiety, zwykle sytuując scenę na przełomie wieków, w ostatnich dniach la belle époque, kiedy ona rozbiera się z obfitych krynolin, wstążek, pończoch i staje naprzeciw odbicia swojego nagiego ciała. Wystąpienie próbuje zinterpretować ten enigmatyczny motyw i umieścić go w ramach centralnych dla Miłosza kwestii: świadomości i jej relacji do materii oraz źródeł poezji w Erosie i ciele.”