Biogram

ur. 1949 – prozaik, eseista, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził gościnnie warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m. in. u Witolda Gombrowicza). W swoich powieściach często nawiązuje do myśli Fryderyka Nietzschego.

Wystąpi z referatem „Czesław Miłosz wobec Powstania Warszawskiego”

Celem referatu jest rekonstrukcja najważniejszych elementów i przesłanek postawy Czesława Miłosza wobec Powstania 1944, oparta głównie na analizie kilku podstawowych tekstów Miłosza dotyczących tej kwestii, przede wszystkim „Ocalenia”, „Zdobycia władzy”. „Zniewolonego umysłu, „Rodzinnej Europy” oraz jego wypowiedzi na temat poetów grupy „Sztuka i Naród”. Wchodzić w grę będzie także analiza tekstów Miłoszowi nieprzychylnych, charakteryzujących krytycznie jego postawę wobec Powstania (m.in. „Koniec legendy” Jana Józefa Szczepańskiego oraz „Nim będzie zapomniany” Brandysa).
Rekonstrukcja postawy Miłosza wobec Powstania stanowić będzie punkt wyjścia dla zbadania sprawy ogólniejszej – chodzi mianowicie o miejsce myśli Miłosza o Powstaniu w strukturze formacji duchowej „pesymizmu pojałtańskiego”, nadającej ton znacznej części kultury w powojennej Polsce.