ur. 1979; poeta, eseista, krytyk, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Publikował m.in. w: „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, „Twórczości”, „Odrze”, „Zeszytach Literackich”, „Res Publice Nowej”, „Kresach” oraz w prasie zagranicznej: „Boston Review”, „Agni”, „Arc Poetry Magazine”, „Poetry Review”, „Poetry Ireland”, „Poetry Wales”, „Seam”, „Other Poetry”, „Akzente”, „Sprache im technischen Zeitalter”, „manuskripte”, „Lichtungen”, „Karogs”, „A2 kulturní týdeník”. Stypendysta Internationales Haus der Autoren Graz (2008), Ministra Kultury RP (2007), Literarisches Colloquium Berlin (2006), Marszałka Województwa Pomorskiego (2005, 2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators (Visby, 2004). Laureat Hubert-Burda-Preis (2008), nagrody Splendor Gedanensis (2007), Nagrody Artystycznej GTPS (2007), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2002). Nominowany do telewizyjnej Nagrody „Pegaza” za rok 2001. Od Tadeusza Różewicza otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej (2006). Uczestniczył w wielu spotkaniach autorskich i festiwalach w Polsce i na świecie (m.in. w Niemczech, Austrii, Szwecji, Słowenii oraz w Indiach). Tłumaczony na angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, duński, norweski, rosyjski, ukraiński, bułgarski, rumuński, łotewski, słoweński, chorwacki i czeski. Autor książek poetyckich: Wypieki (1999), e-mail (2000), mazurek (2002), Te Deum (2005, 2008) oraz Czarny kwadrat (2009). Redaktor Antologii wierszy 1976–2006. Poza słowa (2006). Jego wiersze wybrane ukażą się wkrótce w Niemczech (Luxbooks) i Stanach Zjednoczonych (Zephyr Press). Mieszka w Gdańsku.