Biogram

ur. w 1941r. w Bukareszcie, teoretyk literatury, krytyk, powieściopisarz. Od 1998r. wykłada na University of Chicago (Wydział Języków Romańskich i Literatury, Katedra Myśli Społecznej). Jego wczesne prace, w tym La Syntaxe narrative des tragédies de Corneille i The Poetics of Plot, zarysowują gramatykę transformatywną literackich narracji. W Fictional Worlds zbudował teorię fikcji opartą na logice możliwych światów. L’Art de l’éloignement bada różnorodne światy wyobrażone, przedstawione w siedemnastowiecznej francuskiej literaturze, tymczasem La Pensée du roman opisuje historię powieści jako wielowiekową debatę między idealizacją ludzkich postępków a krytyką ich niedoskonałości. Jest autorem dwóch utworów fabularnych, Le Miroir persan oraz La sixième branche.

Wystąpi z referatem „Przeszłość była prawdziwa”

Wystąpienie podejmie temat namiętnego zainteresowania Miłosza przeszłością i jej zapomnianym światem. Jako świadek wieku, w którym różne siły – w tym totalitarne reżimy oraz komercyjne, technologiczne społeczeństwo – starały się, a w pewnej mierze osiągnęły sukces w wymazywaniu śladów przeszłości, Miłosz pochyla się nad czasem i jego nieodwracalnością. Jak formy życia, które wydawały się tak trwałe, mogły zniknąć nie pozostawiając śladu? Dlaczego ich piękna nie można uchwycić na nowo, jak tylko w formie krótkich, ulotnych olśnień? Misją poety jest dostarczać takich olśnień, co przypomina czytelnikowi, że przeszłość była szokująco rzeczywista, a teraźniejszość całkiem zniknie.