Biogram

urodził się w Pradze w 1948. Filozof, teolog, psycholog, tajnie wyświęcony w 1978 roku (w Niemczech) kapłan katolicki.
Studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, a także na University of Vales, teologię zgłębiał na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, we Wrocławiu oraz (tajnie) w Pradze. Uzyskał także uprawnienia psychologa klinicznego. Objęty zakazem pracy naukowej w związku z działalnością opozycyjną, pracował jako psycholog i psychoterapeuta, między innymi leczył alkoholików i narkomanów w Klinice Antyalkoholowej Uniwersytetu Karola. Prowadził działalność na rzecz szerzenia zasad etyki w służbie zdrowia i kształcił lekarzy w dziedzinie komunikacji z pacjentem, publikował też artykuły na temat psychoterapii.
Był członkiem praskiej grupy filozoficznej Akademia, bliskim współpracownikiem i doradcą Václava Havla. Od 1978 roku działał w nielegalnych strukturach Kościoła katolickiego w Czechach, był współpracownikiem kardynała Tomáška, inicjatorem ekumenicznego programu duszpasterskiego.
Od roku 1993 wykłada w Instytucie Filozofii i Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola, a także w wielu zagranicznych uczelniach. Jest rektorem kościoła akademickiego Najświętszego Salwatora w Pradze. Angażuje się w inicjatywy na rzecz dialogu i porozumienia między religiami i kulturami.  W styczniu 2002 wziął udział w wyprawie na Antarktydę.
Opublikował przeszło dwieście prac – książek, podręczników, artykułów popularnych i naukowych, które tłumaczone były między innymi na niemiecki, polski, włoski i hiszpański.

http://www.halik.cz/jp/polski.php