ur. 1967; poeta, publicysta. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Autor m.in. książki biograficznej o ks. Józefie Tischnerze (Tischner, 2001). Wydał cztery tomy wierszy: Wybór większości (1995), Hurtownia ran (2000), Wiersze ludowe (2001) i Pełne morze (2006), za który otrzymał w 2007 r. Nagrodę Literacką Gdynia. Mieszka w Krakowie.