Biogram

ur. 1930 (Wilno); teoretyk, krytyk i historyk literatury; emer. prof. i członek Rady Naukowej  Instytutu Badań Literackich PAN; należy do zespołu redakcyjnego “Tekstów Drugich” i “Studiów Norwidianów” .

Wystapi z referatem „Gdy mocne soki drzewo ma pod korą

„Referat przedstawia Miłosza z drugiej połowy lat czterdziestych i pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, jako poetę politycznego – najbardziej skutecznego ze wszystkich naszych literatów w podtrzymywaniu nastrojów opozycyjnych w elitarnym kręgu czytelników. W centrum referatu znalazła się analiza pewnej analogii, jaka istniała między założeniami światopoglądowymi i estetycznymi antagonistów poety a jego własnym programem”.