Poeta, eseista, tłumacz, wykładowca akademicki, często wymieniany wśród najwybitniejszych tworzących obecnie pisarzy europejskich. Urodził się w 1945 r. we Lwowie, dorastał w Gliwicach. Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z krakowską grupą poetycką „Teraz”. W 1974 r. razem z Julianem Kornhauserem opublikował zbiór esejów Świat nie przedstawiony, który był odczytywany jako manifest rodzącego się wówczas ruchu Nowej Fali. Rok później, po podpisaniu „Listu 59”, Zagajewski został objęty zakazem druku. W latach 1979-1981 przebywał w Berlinie na stypendium. W 1982 r. przeniósł się do Francji. Krótko później dołączył do redakcji „Zeszytów Literackich”. Wykładał na wielu uczelniach, między innymi na uniwersytetach w Houston i Chicago. Prowadził też warsztaty poetyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zagajewski jest autorem wierszy, powieści oraz zbiorów esejów. Debiutował w 1972 r. tomikiem poetyckim Komunikat. Książki ogłaszane po 1976 r., jak List (1978), Jechać do Lwowa i inne wiersze (1985) czy Solidarność i samotność (1986) ukazywały się w drugim obiegu. W ostatnich latach opublikował zbiór poezji Niewidzialna ręka (2009) oraz kolekcję esejów Lekka przesada (2011). Jest jednym z najczęściej tłumaczonych polskich autorów, którego twórczość ukazywała się w przekładach na angielski, niemiecki, francuski, szwedzki czy hebrajski.

Zagajewski jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, wśród których można wymienić Nagrodę Fundacji im. Kościelskich (1975), nagrodę literacką im. Kurta Tucholsky’ego (1985), nagrodę Prix de la Liberté (1987), Międzynarodową Nagrodę Literacką Vilenica (1996) czy wyróżnienie niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera przyznawane za całokształt twórczości (2002). W 1992 r. był stypendystą Fundacji Guggenheima. W 2004 r. otrzymał Międzynarodową Nagrodę Neustadt w dziedzinie literatury, nazywaną „Małym Noblem”. Został także uhonorowany odznaczeniami państwowymi – Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Oficerskim (2007) oraz Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski (2012). W 2012 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.