Poetka, eseistka, recenzentka. Urodziła się w 1963 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała swoje wiersze między innymi na łamach „Dekady Literackiej”, „Kresów”, „Odry”, „Zeszytów Literackich” i „Tygodnika Powszechnego”. W 2003 roku ukazała się jej książka poświęcona Annie Achmatowej Achmatowa czyli kobieta, a w 2007 – liryczna powieść inspirowana życiem i twórczością Georga Trakla Ślad łyżwy. Obie zostały wyróżnione nagrodami. Autorka nagrała też liczne audycje radiowe i telewizyjne, była związana z Teatrem Wielkim oraz Teatrem na Woli. Współpracowała z Krzysztofem Kolbergerem, dla którego napisała teksty piosenek i „Prolog” do opery „Nędza uszczęśliwiona”.

Po debiutanckim Szkicowniku, ogłoszonym w 1989 roku, opublikowała osiem kolejnych tomików. Wydany w 2002 roku zbiór Po uhonorowano Wyróżnieniem Fundacji Kościelskich, a Farbiarkę (2009) – Nagrodą Literacką Miasta Warszawy. Ostatnio ogłosiła tomik Lustrzanka (2012). Jej twórczość była przekładana na angielski, niemiecki, rosyjski i słoweński. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Uczy w społecznym gimnazjum w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie.