Projektantka Biura Architektonicznego Plan, Projektantka zabawek manufaktura LUKKA, Nauczyciel Akademicki Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury, Pedagog Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Juliusza Słowackiego.

Jest zawodowo czynnym architektem oraz dyplomowanym pedagogiem. Posiada 20-letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat prowadzi autorski program plastyczny z dziećmi w Społecznej Szkole Podstawowej im J. Słowackiego w Krakowie. Od roku  2011  prowadzi otwarte Warsztaty Plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat, we współpracy z krakowską firmą PRODESIGNE w ramach cyklu „WZORNIK – wszystko jest zaprojektowane”.
Jej pasje życiowe to projektowanie, wyklejanie kolaży oraz ćwiczenia Tai-chi.