Wykładowca akademicki, tłumaczka, kierownik Zakładu Sinologii UW. Autorka opracowań naukowych poświęconych myśli i kulturze chińskiej. Przekładała na polski między innymi utwory Duo Duo oraz Mo Yana.