Marcin Sendecki urodził się w 1967 roku w Gdańsku, wychował w Tomaszowie Lubelskim, studiował (medycynę, której nie ukończył, oraz socjologię) i mieszka w Warszawie. W latach 80. i 90. związany był z kwartalnikiem Brulion, od 2001 do 2011 pracował w Przekroju, obecnie jest sekretarzem redakcji miesięcznika Exklusiv i pisuje o książkach do Gazety Wyborczej, Art&Business, internetowego pisma dwutygodnik.com i portalu culture.pl. Bywał także kolporterem (Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA), tragarzem (w Polskim Radiu), socjologiem (w Ministerstwie Obrony Narodowej) oraz stypendystą (amerykańskiego Departamentu Stanu jako uczestnik International Writing Program przy University of Iowa).

Zadebiutował w 1992 roku tomem Z wysokości. Wydał dotąd jedenaście książek i arkuszy poetyckich. W ostatnich latach ukazały się tomy Trap (2008, nominacja do Silesiusa i nagrody TVP Kultura), 22 (2009, nominacja do Silesiusa) i Pół (2010, nominacja do Silesiusa i nagrody TVP Kultura), Farsz (2011, nominacja do Silesiusa i Nagrody Gdynia) oraz wiersze zebrane Błam. 1985 – 2011 (2012). Tłumaczył poematy Paula Bowlesa i Jamesa Schuylera (dwa z Trzech poematów Schuylera, których przekład ukazał się w roku 2012); zredagował (z Marcinami Baranem i Świetlickim) dwie antologie poezji kryminalnych: Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler (1997) oraz Żegnaj, laleczko. Wiersze noir (2010). Wydał też antologię Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918 roku (2010). Jego utwory tłumaczono na piętnaście języków, osobno ukazały się książki niemiecka (Parzellen, Mainz 1997) i portugalska (Parcelas, Lisboa 2001).