( ur. 1967 w Koprze w Słowenii) – poeta, tłumacz, inżynier geofizyk. Publikował m.in. w brulionie, Tygodniku Powszechnym, Czasie Kultury, Nowym Nurcie, Chicago Review. Wyróżniony m.in. Grand Prix w Konkursie na Brulion Poetycki (1993) i nagrodą Czasu Kultury (1994) za najlepszy debiutancki tom wierszy. Wydał dziewięć tomików wierszy m.in. OO (1994), No i tak (2002), Sofostrofa i inne wiersze (2007) oraz Życie równikowe (2010). Przetłumaczył na język polski wybór wierszy Tomaža Šalamuna pt. Jabłoń (2004 r.) oraz tom Pora roku (2013 r.).