(ur. 1985 r. w Krakowie) – dziennikarka, badaczka kultury, tłumaczka. Współpracuje m.in. z Gazetą Krakowską i Naszym Miastem oraz serwisami o tematyce muzycznej i kulturalnej.