Historyk literatury, krytyk literacki, wykładowca akademicki, organizator festiwalu Miasto Poezji w Lublinie. Kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współpracował między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Dwutygodnikiem” i „Kresami”. W 2011 roku opublikował książki Modernizm: ciemny nurt (studia z dziejów poezji) oraz Zamiar ze słów (szkice, notatki).