Białoruska poetka, krytyczka literacka i tłumaczka urodzona w Kijowie w 1977 r. Ukończyła szkołę muzyczną, gdzie ćwiczyła grę na fortepianie. Studiowała filologię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Po uzyskaniu dyplomu została na uczelni, prowadząc kursy z zakresu literatury rosyjskiej. Badania poświęciła analizie srebrnego wieku w rosyjskiej poezji przeznaczonej dla dzieci. Efektem jej pracy była opublikowana w 2004 r. pionierska monografia poświęcona temu zagadnieniu.

W 2003 r. ukazał się jej debiutancki tomik poetycki Za zdrowy tryb życia. Choć początkowo pisała i publikowała w języku rosyjskim, ostatecznie przeszła jednak na białoruski. Na jej dorobek składają się autorskie utwory pisane poezją i prozą oraz przekłady. Twórczość poetki była tłumaczona na wiele języków, takich jak angielski, czeski, niemiecki, polski, rosyjski czy esperanto.

Oprócz publikacji literackich Burłak znana jest również z szalenie żywiołowych występów, często przybierających formę performance’u. Poruszające wieczory poetyckie są dopełniane przedstawieniami teatralnymi i koncertami niezależnych grup muzycznych, w których artystka udziela się jako wokalistka oraz instrumentalistka. Burłak brała też udział w licznych międzynarodowych projektach literackich, które odbywały się między innymi w Moskwie, Mińsku i Brnie.

Prywatnie żona Wiktara Żybula, poety uznawanego za jednego z najważniejszych twórców swojego pokolenia. Mieszkają w Mińsku.