LOT STRZAŁY

 

Палёт стралы

Напружваецца цеціва: паўакружнасць лука ўраўнаважваецца паўакружнасцю цецівы.

Упарцься, лук!
Супрацьдзейнічай, цеціва!
Вы ўтрымліваеце ў сабе звышвыйсце: палёт стралы.

Я ў хаты ўваходзіў i з хат выходзіў, уваходзіў у гарады i вы­­­ходзіў з ix – i ўсё адно апынаўся то ў паўакружнасці дня, то ў паўакружнасці ночы, самім сваім існаваннем дзелячы свет надвое i з’ядноўваючы ў адно.

Пакуль я жыву, я абкружаны небакраем,
пакуль я жыву, не магу дасягнуць небакраю:
ён – там, дзе спынюся,
ён – там, дзе ўпаду.

Жыццё ідзе кругам, вяртаючыся да пачатку,
смерць – нацянькі.

I ляціць нацянькі страла, вынікаючы безупынна з сябе самое, вызваляючыся ад сябе самое, каб зрэшты зрабіцца палётам самім.

 

 

LOT STRZAŁY

Napina się cięciwa: półkolistość łuku równoważy się półkolistością cięciwy.

Opieraj się, łuku!
Przeciwdziałaj, cięciwo!
Napinacie w sobie to, co mierzy wyżej: lot strzały.

Wchodziłem do domów i z domów wychodziłem. Wchodziłem do miast i wychodziłem z nich – i tak czy owak budziłem się to w półkolu dnia, to w półkolu nocy, samym swoim istnieniem dzieląc świat na dwoje i łącząc w jedno.

Dopóki żyję, więzi mnie widnokrąg
i nie pochwycę go, dopóki żyję:
jest tam, gdzie się zatrzymam,
i tam, gdzie upadnę.

Życie biegnie kołem, wracając do początku,
śmierć – na wprost.

I na wprost leci strzała, wynikając bezustannie z siebie samej, sama się uwalniając od siebie, staje się samym lotem.

Tłum. Jerzy Litwiniuk

Aleś Razanaŭ

białoruski poeta i tłumacz

Aleś Razanaŭ  (ur. 1947) – białoruski poeta i tłumacz, aktywny literacko od lat 70. XX w., laureat nagrody Herdera. W swoich wierszach wykorzystuje złożone alegorie, często nawiązuje do motywów chrześcijańskich. Stworzył nowe formy poetyckie: „zlomy” – minieseje na temat natury poezji, „versety” – łączące różne gatunki literackie, oraz „vershakazy” – w których kolejne wersy są wariacjami tej samej frazy. Do jego najważniejszych prac należą zbiory wierszy „Kaardynaty byccia” (1976), „Wastryjo strały” (1988), „Łagodny czas” (1998, tomik białorusko-polski). W Polsce ukazał się także jego tom „Leśna droga”.

Fot. Renate von Mangoldt