Anna Arno – ukończyła historię sztuki na New York University. Autorka małej prozy Okna (Zeszyty Literackie, 2014) oraz biografii Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński (Znak, 2013). Przekłada z francuskiego i angielskiego. Jej artykuły ukazują się m.in. w „Gazecie Wyborczej” oraz „Zeszytach Literackich”. Publikuje pod pseudonimem.