Prev

Miłosz Biedrzycki

autor tomików wierszy Next

Miłosz Biedrzycki – autor tomików wierszy wydanych w Polsce oraz zbiorów wierszy wybranych wydanych w Słoweniii i USA. Publikował m.in. w Brulionie, Tygodniku Powszechnym, Czasie Kultury, Nowym Nurcie, Chicago Review. Laureat wielu konkursów literackich (m.in. III Konkursu na Brulion Poetycki w 1993).