Prev

Piotr Śliwiński

historyk i krytyk literatury Next

Piotr Śliwiński – historyk i krytyk literatury, wykłada na UAM w Poznaniu, ostatnio wydał Horror poeticus (2012) oraz zredagował Poeta i duch wolności. Szkice o Stanisławie Barańczaku” (2014). Kurator festiwalu Poznań Poetów.