Dominik Bielicki, [Wśród przedsię-biorstwa...]

Wśród przedsię-biorstwa
I przedsię-wzięcia
I przedsię-brania
I przedsię-zajęcia

Pod przedsię-niebem
Na przedsię-ziemi
Przedsię-zaledwie
I przedsię-skończeni

Wiersz jest parafrazą utworu Miłosza występującego pod incipitem „Wśród niedo-prawdy…” w „Nieobjętej ziemi” (1984).

Dominik Bielicki (ur. 1976) – autor książek z wierszami: Gruba tańczy (2008) oraz Pawilony (2017). Laureat Nagrody Literackiej Gdynia (2018). Debiutował w „Filipince”. Mieszka w Warszawie.