Wystawa Grzebień Noblisty

Billewicz, M., O Czesławie Miłoszu mniej znanym, W-wa 2014.