Prev

Anna Kałuża

Next

(born in 1977)

Works in the Department of Criticism and Postmodern Literature at the University of Silesia. She deals primarily with the aesthetic consequences of cultural transformations, contemporary poetry and art in their socio-political dimensions. Author of several academic papers, including Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015), as well as editor of anthologies, including Rodzinna Europa. Pięć minut później (2011) i Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie lat 1945-1989 (2011).