Prev

Karol Maliszewski

Next

(born in 1960)

Poet and prose writer, literary critic, doctor and assistant professor at the Institute of Journalism and Social Communication of the University of Wrocław. He published more than a dozen volumes of poetry, numerous prose works and a number of collections of critical literary texts, including Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy; Rozproszone głosy. Notatki krytyka, Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska, Wolność czytania. Teksty z przypisami i bez and Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury. He is the author of a book for children(Przypadki Pantareja) and co-author of the handbook Jak zostać pisarzem on writing.