Prev

Krzysztof Czyżewski

Next

(born in 1958)

A practitioner of ideas, poet and essayist, editor and translator. Co-founder and head of the “Borderland of Arts, Cultures and Nations” Foundation and Centre in Sejny and the International Centre for Dialogue in Krasnogruda. Animator of intercultural dialogue programs in Central Europe, the Caucasus, Central Asia, Indonesia, Bhutan and other borderlands of the world. Professor at the University of Bologna and the Rutgers University. Editor of the Pogranicze publishing house, including the Meridian, Sąsiedzi and Inicjał publishing series. Author of Ścieżka pogranicza, Linia powrotu. Zapiski z pogranicza, Miłosz. Tkanka łączna, Krasnogrudzki most. Niezbędnik budowniczego (together with Magdalena Kicińska), Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei i Żegaryszki. Co-author of Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość and Miłosz – Dialog – Pogranicze. In 2018, he was awarded the ECF Princess Margriet Award for Culture, together with the staff of the Borderland Foundation.