Prev

Magda Heydel

Next

(born in 1969)

Polish and English language scholar, traductologist and translator of works by Virginia Woolf, Joseph Conrad, T.S. Eliot, Seamus Heaney, Ted Hughes, Alice Oswald, Lore Segal and Roald Dahl. She works at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University, where she is the head of the Translation Research Centre and the MA programme in Literary and Cultural Translation Studies. Editor in chief of Przekładaniec. A Journal of Translation Studies. She has published academic texts, including Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) and Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013) as well as anthologies Współczesne teorie przekładu (2009) and Polska myśl przekładoznawcza (2013) with Piotr Bukowski. She received the Literatura na Świecie Prize twice (in 2008 and 2011).