Prev

Anna Piwkowska

polska poetka i eseistka Next

Urodzona w 1963 roku, to polska poetka i pisarka.Ostatnio wydała tomy poetyckie: „Farbiarka” (Znak, 2009) – Nagroda Literacka Miasta Warszawy (2009) [w kategorii literatura piękna dla dorosłych] oraz „Lustrzanka” (Zeszyty Literackie 2012). W roku 2016 ukazał się w wydawnictwie „Znak” jej wybór wierszy p.t. „Wyspa Nieborów”.

W roku 1995 otrzymała za swoje wiersze Nagrodę Literacką im. Georga Trakla przyznawaną przez Instytut Austriacki. Jest autorką powieści opartej na biografii austriackiego poety Georga Trakla „Ślad łyżwy” (2007) oraz książki eseistycznej o rosyjskiej poetce „Achmatowa czyli kobieta”(2003). Obie książki otrzymały Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej.

W roku 2002 została uhonorowana Wyróżnieniem Fundacji Kościelskich za tomik „Po”. Jej wiersze tłumaczone były między innymi na język angielski, niemiecki, włoski, słoweński, francuski, hiszpański, kataloński, słowacki, hebrajski i publikowane w licznych antologiach, między innymi w Rosji w antologii Polskije poetessy (2002) oraz w Anglii w antologii Six Polish Poets (2009).

Ostatnio wydała powieść dla młodzieży „Franciszka” (Zeszyty Literackie 2014). Książka otrzymała główną nagrodę polskiej sekcji IBBY dla najlepszej książki dla młodzieży roku 2014, a także Nagrodę Literacką miasta Warszawy (2015) [w kategorii literatura piękna dla dzieci i młodzieży]. Powieść została  przetłumaczona na język słoweński i litewski. W roku 2015 ukazała się  książka Piwkowskiej pod tytułem „Achmatowa czyli Rosja” [Biblioteka „Więzi”], która jest kontynuacją zainteresowań poetki literaturą i poezją rosyjską. Obecnie w wydawnictwie „Iskry” Piwkowska opublikowała kolejny esej biograficzny p.t. „Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej”. Anna Piwkowska jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.