Prev

Marta Eloy Cichocka

poetka, tłumaczka, fotografka, doktor iberystyki i animatorka kultury Next

Urodzona w 1973 roku w Krakowie, to poetka i fotografka, tłumaczka i badaczka literatury, iberystka i frankofilka, stypendystka Fundacji im. Michela d’Ornano, absolwentka Université de Caen i Université de Paris VIII, wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Opublikowała trzy zbiory wierszy i fotografii: Wejście ewakuacyjne (2003), Lego dla ego (2005) i Ślady opon na poduszce (2016) oraz dwie książki teoretycznoliterackie o poetyce współczesnej powieści historycznej. Laureatka I nagrody w konkursie poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (2004), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2007), jest również laureatką I Beca-Residencia Internacional Antonio Machado (2016). Tłumaczona na francuski, rosyjski i hiszpański, tłumaczy z francuskiego i hiszpańskiego. Jest autorką m.in. nowego tłumaczenia „Fedry” Racine’a, nowego przekładu i adaptacji dramatu „Życie to sen” Calderona, a także wyboru i przekładu „Poezji pionowych” Roberto Juarroza i wyboru wierszy Juana Gelmana.

 

fot. Michał Łuczak Sputnik Photos