Prev

Marzanna Bogumiła Kielar

poetka Next

Poetka, absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wcześniej profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrody Fundacji im. Kościelskich, nagrody „Czasu Kultury” i Paszportu Polityki, a także Kryształu Vilenicy w Słowenii i Nagrody Hubert Burda Preis w Niemczech.  W 2007 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Autorka wielu tomów poetyckich, m.in. debiutanckiego Sacra conversazione (1992), Materia prima (1999), Umbry (2002) oraz Brzegu (2010).