Prev

Michal Tallo

poeta i krytyk filmowy Next

Michal Tallo (Słowacja) – poeta i krytyk filmowy. Obecnie student pierwszego roku studiów doktoranckich w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych w Bratysławie, redaktor współpracujący magazynu Vlna poświęconego sztuce i kulturze współczesnej, główny selekcjoner repertuaru kina KLAP w Bratysławie oraz współorganizator projektu Medziriadky wspierającego młodych, wschodzących pisarzy. Ponadto regularnie prowadzi spotkania czytelnicze i organizuje dyskusje na temat literatury, kina i sztuki w Bratysławie i innych słowackich miastach, jak również publikuje wiersze, recenzje filmów i artykuły na łamach różnych słowackich i czeskich czasopism. Jego tomik poezji „Antimita” ukazał się w 2016 r.