Prev

Paulina Małochleb

krytyczka i badaczka literatury, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Next

Paulina Małochleb to jedna z najbardziej znanych krytyczek literackich młodego pokolenia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z literatury najnowszej i warsztaty krytyczne. Jest laureatką wielu nagród m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2014., a w tym roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Polityki”, „Polonistyki”, „Twórczości”, „Tygla Kultury” i „Znaku”. Prowadzi blog „Książki na ostro”, który znalazł się na liście 15 najlepszych blogów książkowych magazynu „Press”. Przyznano mu także najwyższe noty za poziom merytoryczny spośród wszystkich wyróżnionych.

fot. Kuba Ociepa