Prev

Roma Sendyka

dr hab., pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ Next

Dr hab., pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prowadzi Centrum Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku („Horyzonty  Nowoczesności”, Universitas 2006), Od kultury ja do kultury siebie („Horyzonty  Nowoczesności”, Universitas 2015), współredaktorka serii Nowa Humanistyka (IBL PAN). Współredagowała antologię Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013), Pamięć i afekty (2014) oraz Afektywne historie i polityki pamięci (2015), przygotowuje tom Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość (2016).