Prev

Tadeusz Sławek

polonista i anglista, profesor literatury porównawczej na Uniwersytecie Śląskim Next

Polonista i anglista. Profesor literatury porównawczej na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1996-2002 rektor tegoż uniwersytetu. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu teorii i historii literatury. Ostatnio opublikował: NICowanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012), U-chodzić (Katowice 2016). Wraz kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas.

fot. Dawid Chalimoniuk