Prev

Tomasz Cieślak-Sokołowski

historyk i krytyk literacki Next

Adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziały Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk i krytyk literacki. Członek redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, prezes Krakowskiej Fundacji Literatury. Autor dwóch książek monograficznych: Mój wszechświat uczyniony. O poezji Janusza Szubera (2004) oraz Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka (2011). Wspólnie z Kacprem Bartczakiem przetłumaczył książkę Marjorie Perloff Modernizm XXI wieku. “Nowe” poetyki (2012).