Dofinansowania

Swedish Arts Council

Nazwa programu: Swedish Literary Projects Abroad

Nazwa Projektu: Linn Hansén participation in Milosz Festival, Krakow

Nazwa Beneficjenta: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Opis projektu: Dotyczy dofinansowania przyjazdu Linn Hansén, szwedzkiej poetki i redaktorki, na Festiwal Miłosza w dniach 9-11 czerwca 2017. Głównym zadaniem projektu jest zorganizowanie spotkania autorskiego Hansén na temat jej twórczości, a zwłaszcza tomu poezji “Przejdź do historii”, który wydany zostanie w ramach projektu wydawniczego Festiwalu Miłosza. Jako gość festiwalu Hansén będzie mogła wziąć udział w panelach dyskusyjnych, debatach, galach i innych wydarzeniach. Projekt ma na celu m.in. promocję poezji wysokiej klasy, przybliżanie uczestnikom festiwalu szwedzkiej poezji i poszerzanie intelektualnej dyskusji dot. literatury i tematów z nią związanych.

Kwota dofinansowania: 10 000 SEK

Swedish Arts Council

Swedish Arts Council