Kontakt

 

KBF

Wygrana 2
30-311 Kraków
tel. +48 12 354 25 00
kontakt@miastoliteratury.pl

Kontakt: Oliwia Fryc ofryc@krakow.kbf.pl

 

Fundacja Miasto Literatury
Kremerowska 12/7
31-130 Kraków
tel. +48 502 298 686
tel. +48 696 886 732
biuro@fundacjamiastoliteratury.pl

Kontakt: Olga Brzezińska brzezinska@fundacjamiastoliteratury.pl

 

Organizator Festiwalu Miłosza ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach Festiwalu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń.