O festiwalu

Festiwal Miłosza to organizowane co roku największe święto poezji w Polsce i w Europie Środkowej. Każdą edycję odwiedzają największe gwiazdy światowej literatury. Festiwal zrodził się z organizowanych w 1997 i 2000 roku przez noblistów Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza Krakowskich Spotkań Poetów Wschodu i Zachodu. W pięć lat po śmierci poety Czesława Miłosza Instytut Książki zorganizował pierwszą edycję festiwalu, noszącą tytuł Zniewolony umysł.

Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza stawia pytanie o miejsce poezji we współczesnym świecie. 4. edycja Festiwalu inspirowana „Księgą olśnień” Miłosza, jego osobistą antologią współczesnej poezji światowej, stawiała poetów w roli krytyków poezji dzisiejszej i prognostyków kondycji tej dziedziny sztuki w perspektywie wielu lat.

Kraków odwiedzili wybitni poeci, przedstawiciele wielu kultur i stron świata, m. in. Charles Simic (USA), Robert Hass (USA), Ruth Padel (UK), Valzyna Mort, (Białoruś/USA), Marie Lundquist (Szwecja), Uros Zupan (Słowenia).

Od 2014 roku, Festiwal Miłosza organizowany jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Miasto Literatury. Organizatorzy zaproponowali nowy schemat organizacyjny Festiwalu powołując Komitet Honorowy i Radę Programową.

 

Krzysztof Siwczyk

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Miłosza

Olga Brzezińska

Dyrektor Programowy Festiwalu Miłosza

Magdalena Łukasik

Dyrektor Wykonawczy Festiwalu Miłosza


Michał Koza

Koordynator Wykonawczy Festiwalu Miłosza

 

Komitet Honorowy:

Aleksander Fiut
Julia Hartwig
Robert Hass
Ryszard Krynicki
Anthony Miłosz
Adam Pomorski
Aleksander Schenker
Adam Zagajewski
Tomas Venclova

Rada Programowa:

Krzysztof Czyżewski
Magda Heydel
Jerzy Illg
Jerzy Jarniewicz
Zofia Król
Marek Radziwon
Tomasz Różycki
Abel Murcia Soriano