O festiwalu

Festiwal Miłosza to organizowane co roku największe święto poezji w Polsce i w Europie Środkowej. Każdą edycję odwiedzają największe gwiazdy światowej literatury. Festiwal zrodził się z organizowanych w 1997 i 2000 roku przez noblistów Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza Krakowskich Spotkań Poetów Wschodu i Zachodu. W pięć lat po śmierci poety Czesława Miłosza Instytut Książki zorganizował pierwszą edycję festiwalu, noszącą tytuł Zniewolony umysł.

Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza stawia pytanie o miejsce poezji we współczesnym świecie. Wydarzenia 5. edycji Festiwalu pod hasłem „Piesek przydrożny” skoncentrowały się wokół poetyckiej włóczęgi i współczesnego, przybierającego rozmaite formy nomadyzmu. Nasi goście – poeci polscy, a także twórcy z wielu części świata – czytali wiersze, w których na różne sposoby mierzą się z „poznawaniem swojej ziemi”. Rozmawiali także o poetyckich podróżach, o poszukiwaniu i rozproszeniu tożsamości, o włóczeniu się w przestrzeni realnej i w przestrzeniach języka, o doświadczeniu migracji. Podczas wieczorów poetyckich można było posłuchać rozmaitości głosów poetów z Belgii (Stefan Hertmans), RPA i Francji (Breyten Breytenbach), Sri Lanki i Kanady (Michael Ondaatje), Syrii i Francji (Adonis), Libii i Norwegii (Ashur Etwebi), Rosji (Olga Siedakowa) oraz Polski. Spotkania indywidualne były kolejną okazją do posłuchania wierszy naszych gości i rozmowy o ich doświadczeniu przestrzeni świata i języka.

Od 2014 roku, Festiwal Miłosza organizowany jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Miasto Literatury. Organizatorzy zaproponowali nowy schemat organizacyjny Festiwalu powołując Komitet Honorowy i Radę Programową.

 

Krzysztof Siwczyk

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Miłosza

Olga Brzezińska

Dyrektor Programowy Festiwalu Miłosza

Magdalena Łukasik

Dyrektor Wykonawczy Festiwalu Miłosza


Michał Koza

Koordynator Wykonawczy Festiwalu Miłosza

 

Komitet Honorowy:

Aleksander Fiut
Julia Hartwig
Robert Hass
Ryszard Krynicki
Anthony Miłosz
Adam Pomorski
Aleksander Schenker
Adam Zagajewski
Tomas Venclova

Rada Programowa:

Krzysztof Czyżewski
Magda Heydel
Jerzy Illg
Jerzy Jarniewicz
Zofia Król
Marek Radziwon
Tomasz Różycki
Abel Murcia Soriano