Organizatorzy

Krzysztof Siwczyk

Dyrektor Artystyczny Festiwalu Miłosza

Olga Brzezińska

Dyrektor ProgramowA Festiwalu Miłosza

Izabela Helbin

Dyrektor WykonawczA Festiwalu Miłosza

Oliwia Fryc

Koordynatorka Wykonawcza Festiwalu Miłosza

Elżbieta Foltyniak

Koordynatorka Pasma OFF Festiwalu Miłosza

 

KBF to miejska instytucja kultury. Działa na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, biznesu, turystyki kulturalnej, przemysłu spotkań i przemysłów czasu wolnego.

Literatura, film, muzyka, sztuki wizualne, turystyka, inicjatywy lokalne, edukacja i biznes. To 8 głównych obszarów działalności KBF. Jego zespół tworzy  i pracuje w Krakowie i dla Krakowa: dla jego mieszkańców, dla turystów, dla tych, którzy wpadają na chwilę, ale zostają na dłużej. Od 20 lat KBF stawia nacisk na profesjonalizm, otwartość i kulturalność. Organizuje zarówno duże krakowskie festiwale, spektakularne widowiska dla stutysięcznej publiczności, głośne w Polsce i Europie wydarzenia artystyczne, jak i niewielkie spotkania i niszowe przedsięwzięcia. Wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie i wsłuchuje się w głos mieszkańców miasta. KBF to także operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – pierwszej w Polsce miejskiej strategii promocji czytelnictwa oraz wsparcia dla twórców i lokalnego rynku książki. Zarządza strukturami Regionalnego Funduszu Filmowego, Międzynarodowego Funduszu Filmowego i Krakow Film Commission wspierającymi realizację krajowych i międzynarodowych produkcji filmowych w Krakowie i Małopolsce. Jako operator Centrum Kongresowego ICE Kraków, zarządca InfoKraków – Sieci Informacji Miejskiej w Krakowie, wydawca magazynu kulturalnego „Karnet” oraz pomysłodawca platformy Kraków Network skupiającej przedstawicieli lokalnego przemysłu spotkań gromadzi wiedzę o życiu kulturalnym, inicjuje kontakty międzybranżowe i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju turystyki przyjazdowej i biznesowej w Krakowie, łącząc tym samym światy kultury, przedsiębiorczości i turystyki.

Więcej na: kbf.krakow.pl oraz www.miastoliteratury.pl

 

Fundacja Miasto Literatury stawia sobie za cel wieloaspektową działalność́ na polu promocji kultury i literatury, wspomagając strategię miasta w związku z uzyskaniem przez Kraków prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO. Fundacja działa interdyscyplinarnie i wielowymiarowo, wdrażając przełamujące konwencje projekty, które służą integrowaniu życia literackiego, wzmocnieniu połączeń pomiędzy literaturą i nowymi technologiami oraz mediami, kreowaniu postaw i praktyk czytelniczych, wzmacnianiu wydarzeń literackich, wspieraniu przemysłów książki, uobecnieniu literatury w przestrzeni miejskiej, rozwijaniu edukacji kulturalnej i literackiej, budowaniu połączeń pomiędzy literaturą a prawami człowieka, a także zacieśnianiu współpracy w obrębie sieci Miast Literatury UNESCO.

Więcej na: www.fundacjamiastoliteratury.pl