Republica Poetica: Piosenka o końcu świata

Kilkumiesięczną przygodę z poezją otworzyło wyjątkowe spotkanie, którego tytuł nie powinien nikogo zwieść.

Jeśli nadejdzie koniec świata, wydarzy się on niepostrzeżenie: wszystko pozostanie na swoim miejscu, życie będzie toczyć się zwyczajnym rytmem, jak zawsze. Innego końca świata nie będzie – pisze Czesław Miłosz w wierszu pochodzącym z wydanego w 1945 roku tomu Ocalenie. A może koniec świata dzieje się teraz na naszych oczach? 4 czerwca podczas otwarcia 9. edycji Festiwalu Miłosza w wieczorze poetycko-muzycznym inspirowanym Piosenką o końcu świata wzięli udział uznani polscy poeci i poetki. Nowego stanu skupienia lirycznej materii poszukiwali wspólnie Miłosz Biedrzycki, Wojciech Bonowicz, Ryszard Krynicki, Małgorzata Lebda, Ewa Lipska, Joanna Oparek, Krzysztof Siwczyk, Adam Zagajewski i Marta Eloy Cichocka, która poprowadziła spotkanie. Za oprawę muzyczną odpowiadał kontrabasista Marcin Oleś. Zwrotki tej „piosenki” zbudowali wiersze festiwalowych gości czytane w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Wydarzenie zostało zarejestrowane w gościnnej przestrzeni Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.