Almanach 4. Festiwalu Miłosza

Publikacja 2015

Almanach 4. Festiwalu Miłosza

Redakcja: Anna Marchewka
Opieka redakcyjna: Ewa Bolińska-Gostkowska, Olga Brzezińska
Tłumaczenie na język angielski szkiców zawartych w Almanachu: Aleksandra Kamińska, Karolina Kolenda, Agnieszka Kotarba, Joanna Peplińska, Piotr Pieńkowski
Projekt graficzny i łamanie: Tomasz Budzyń
Wydawca: Fundacja Miasto Literatury

 

Polsko-angielski almanach przygotowany z okazji 4. Festiwalu Miłosza jest swoistym przewodnikiem po wydarzeniach związanych z tym wyjątkowym świętem poezji. Na książkę składają się przede wszystkim portrety twórczości zaproszonych na festiwal poetek i poetów oraz szkice prezentujące zagadnienia, które poruszone zostaną w trakcie debat festiwalowych. Wśród autorów tekstów zawartych w Almanachu znajdują się wybitni tłumacze i znakomici przedstawiciele świata polskiej krytyki literackiej. Dodatkową zaletą almanachu są zamieszczone w nim wiersze sportretowanych gości – ich lektura to nie tylko przedsmak osobistych z nimi spotkań, ale może i początek nowej, poetyckiej przygody.